Реклама

Редакційна політика DIGITWEEK ґрунтується на принципах незалежності та об’єктивності цивілізованої ІТ-журналістики.

Ми незалежні від тиску органів влади, підприємств та рекламодавців. В своїй роботі ми піклуємося про інтереси наших читачів і не змінюємо принципам об’єктивного висвітлення подій ІТ-ринку.

Ми прагнемо до відкритого і прозорого діалогу з усіма компаніями-гравцями ринку, що впливають на його розвиток, і окремими експертами.

Електронна адреса відділу реклами: adv@digitweek.com.ua

Сплатити 1 грн 1 UAH